De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Lemmens

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door André Lemmens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door André Lemmens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door André Lemmens

Cumuleo