De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Leroy

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Hugo Leroy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Hugo Leroy

Cumuleo