De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van CÚdric Lerusse

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door CÚdric Lerusse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door CÚdric Lerusse

Cumuleo