De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gerard Liefooghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Gerard Liefooghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Gerard Liefooghe

Cumuleo