De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leopold Lippens

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Leopold Lippens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Leopold Lippens

Cumuleo