De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Logist

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Marcel Logist
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Marcel Logist

Cumuleo