De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Verstreken

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Johan Verstreken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Johan Verstreken
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Johan Verstreken

Cumuleo