De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Maes

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Patrick Maes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Patrick Maes

Cumuleo