De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Mahy

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Olivier Mahy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Olivier Mahy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Olivier Mahy

Cumuleo