De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Luc Martin

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jean-Luc Martin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jean-Luc Martin

Cumuleo