De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Mayeresse

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Robert Mayeresse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Robert Mayeresse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Robert Mayeresse

Cumuleo