De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Merckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Freddy Merckx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Freddy Merckx

Cumuleo