De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Nemery

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Isabelle Nemery
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Isabelle Nemery
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Isabelle Nemery

Cumuleo