De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Viviane Nollet

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Viviane Nollet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Viviane Nollet

Cumuleo