De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Servais Notteborn

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Servais Notteborn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Servais Notteborn
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Servais Notteborn

Cumuleo