De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Peremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Vincent Peremans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Vincent Peremans

Cumuleo