De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Igor Philtjens

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Igor Philtjens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Igor Philtjens

Cumuleo