De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Pictoel

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door André Pictoel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door André Pictoel

Cumuleo