De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Piedboeuf

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Benoît Piedboeuf
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Benoît Piedboeuf

Cumuleo