De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Plasschaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Bart Plasschaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Bart Plasschaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Bart Plasschaert

Cumuleo