De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Vrijdaghs

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Laurent Vrijdaghs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Laurent Vrijdaghs

Cumuleo