De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vullers

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Luc Vullers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Luc Vullers

Cumuleo