De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eugène Remy

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Eugène Remy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Eugène Remy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Eugène Remy

Cumuleo