De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Micheline Scheys

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Micheline Scheys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Micheline Scheys

Cumuleo