De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludo Waterschoot

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Ludo Waterschoot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Ludo Waterschoot

Cumuleo