De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Segard

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Benoît Segard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Benoît Segard

Cumuleo