De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Wautelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door François Wautelet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door François Wautelet

Cumuleo