De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Seynhaeve

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jan Seynhaeve
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jan Seynhaeve

Cumuleo