De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Sieux

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Marc Sieux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Marc Sieux

Cumuleo