De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Simons

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Luc Simons
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Luc Simons
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Luc Simons

Cumuleo