De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Heribert Stoffels

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Heribert Stoffels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Heribert Stoffels

Cumuleo