De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Strickx

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Peter Strickx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Peter Strickx

Cumuleo