De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Wry

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Charles Wry
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Charles Wry
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Charles Wry

Cumuleo