De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Tobback

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Bruno Tobback
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Bruno Tobback
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Bruno Tobback

Cumuleo