De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-François Mitsch

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jean-François Mitsch
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jean-François Mitsch

Cumuleo