De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leonie Vanhoudt

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Leonie Vanhoudt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Leonie Vanhoudt

Cumuleo