De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Greet Van Holsbeeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Greet Van Holsbeeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Greet Van Holsbeeck

Cumuleo