De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tom Roovers

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Tom Roovers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Tom Roovers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Tom Roovers

Cumuleo