De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nele Roobrouck

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Nele Roobrouck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Nele Roobrouck

Cumuleo