De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sven De Neef

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Sven De Neef
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Sven De Neef

Cumuleo