De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Brasseur

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Daniel Brasseur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Daniel Brasseur

Cumuleo