De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alexia Bertrand

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Alexia Bertrand
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Alexia Bertrand

Cumuleo