De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilde Baetslé

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Hilde Baetslé
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Hilde Baetslé

Cumuleo