De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christiaan Backx

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Christiaan Backx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Christiaan Backx

Cumuleo