De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie NoŽl

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Nathalie NoŽl
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Nathalie NoŽl
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Nathalie NoŽl

Cumuleo