De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Jonckheere

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Vincent Jonckheere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Vincent Jonckheere

Cumuleo