De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gregor Freches

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Gregor Freches
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Gregor Freches

Cumuleo