De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gianni Cacciatore

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Gianni Cacciatore
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Gianni Cacciatore

Cumuleo