De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Antonios Antoniadis

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Antonios Antoniadis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Antonios Antoniadis

Cumuleo