De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jelle Wouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jelle Wouters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jelle Wouters

Cumuleo